Hakkımızda

Mirzaoğlu Holding; var olduğu her sektörde insanı merkezine alarak benzersiz değerde ürün ve hizmet sağlama amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Holding markalarının bulunduğu sektörlerde sunduğu ürün ve hizmetler ile sürdürülebilir, prestijli çalışmalar gerçekleştirirken, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, en önemli odağı olan “insana” değer katmak için yatırım alanlarını çeşitlendirmektedir.

Mirzaoğlu Holding yatırım sahibi ve işveren markası olarak; ülkemizin ilerlemesine emeğini katmış, geçmişten günümüze bilgi, vizyon ve cesaret ile oluşan bir birikime sahiptir.

Ulusal ve uluslararası holding yatırımları, çağı yakalayan modern çalışmalarıyla lüks hayatın günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; kuyumculuk, turizm, mimarlık ve enerji sektörlerinde varlığını öne çıkarmaktadır. Mirzaoğlu Şirketler topluluğu bulunduğu sektörlerde “lüks” kavramını hassasiyetle ele alan ve en iyisini butik ölçüde yaparak kaliteyi sağlayan, bununla da emsal teşkil eden bir faaliyet yaklaşımı içinde yol almaktadır.

Mirzaoğlu Holding, ticari faaliyetleri ve markalarına dönük en güncel yatırımları için, dünyada sekiz bin yıldan fazla tarihi ve kültürü ile benzersiz bir şehir olan “İstanbul’u şirketler topluluğunun merkezi olarak belirlemiştir. İnsana Değer diyerek yola çıkan Mirzaoğlu Holding; insan kaynağı, hizmet verdiği bireyler, kurumlar ve diğer tüm paydaşları ile İstanbul’un emsalsiz hikâyesine ortak bir öykü eklemek için çalışmakta ve Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında ülkemizin var olan gücüne daha da güç katmak için çabalamaktadır.

Holding içinde bulunduğu çevre, toplum ve iş dünyasına dönük hassasiyetlerini de hayırseverlik çalışmalarıyla göstermektedir. Toplumsal olaylara ve insanların ihtiyaçlarına duyarsız kalmayan Mirzaoğlu Holding yakın dönemde Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını bir Vakıf çatısı altında yapılandırmayı hedeflemektedir.