Genel Bakış

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Hizmet Eden Yüksek Bilinç; “Ülkemize ve İnsanımıza Değer
Mirzaoğlu Holding Şirketler Topluluğu, insani değerlere ve sürdürülebilir bir geleceğe hizmet eden yüksek bilinç ile büyümektedir. “Ülkemize ve insanımıza değer” prensibiyle ülke ekonomisini güçlendirmek için çaba ve gayret göstermektedir. Geleceğe yatırımın insan, eğitim ve yaşadığımız dünyanın diğer sahiplerine saygı ile mümkün olacağı bilinci, küresel ortalamada yerleşmektedir. Kendisini hissettirmektedir. Mirzaoğlu Holding’in bu yöndeki kurumsal hassasiyetinin, icra kurulu ve tüm çalışanları ile geleceğe taşınması hedeflenmiştir.
surdurulebilirlik 2 - Mirzaoğlu Holding
surdurulebilirlik 3 - Mirzaoğlu Holding

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal kaynakların tüketilmesi, canlı türlerinin azalması yok olması tüm dünya adına önemli çevresel riskler oluşturmaktadır. Markalarımızın kurumsal yaklaşımı her bir markanın kendi operasyonları üzerinde karşılaşabilecekleri bu risklerin proaktif biçimde yönetilmesi
hem çevresel hem de operasyonel sürdürülebilirlik açısından gereklidir.

Bu sorumluluğun farkındalığıyla, Holding ve grup şirketleri, operasyonlarının çevresel etkilerinin asgari seviyelerde tutularak sürdürülmesini amaçlamaktadır. Global
standartlarda kabul görmüş çevre dostu teknolojilere yatırım yapılmakta ve çevresel performans takip ve gözetim altında tutularak sürekli daha iyi performans hedeflenmektedir.

Çalışanların farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve ilgili konulardaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda özel öneme sahiptir. Bu kapsamda grup şirketleri, çalışanlarına düzenli
eğitimlerle bilgilendirme sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
surdurulebilirlik 1 - Mirzaoğlu Holding

Sorumluluk anlayışımızı evrensel normlara aktarmak yolunda ilk adım şu şekilde atılmıştır. Holdingin, sürdürülebilir büyüme, sosyal sorumluluk bilinci ve kurumsal yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için uzun vadeli değer katmak, oluşturmak ve faaliyetlerin etkilerini bu amaca hizmet eden en yüksek seviyeye taşımak anlayışı kapsamında uygulanmaktadır. Kurumsal yönetim, çevreyle uyumlu sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık bilinciyle Mirzaoğlu Holding’in tüm faaliyetlerinde öncelikle değer verdiği, ortak akıldır. Rehber tutumdur.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, kurumsal politika ve hedefler aracılığıyla tüm bulunduğumuz sektörlerdeki iştiraklere rehber tutum olarak iletilmektedir.

Sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda katma değer yaratan projeler, bu politika ve hedefler doğrultusunda hayata geçirilmektedir.