İş Sağlığı ve Güvenliği

Mirzaoğlu Holding olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “Sıfır İş Kazasını” önemsiyor ve hedefliyoruz.

Sürdürülebilir bir geleceğin inşası adına; çalışanlarımızın, alt işverenlerimizin ve paydaşlarımızın güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarında faaliyet sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu doğrultuda Mirzaoğlu Holding olarak önceliğimiz uygun çalışma ortamları sunmaktır.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda grup şirketlerimizde görev yapan iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından bu konuda dünyada kabul gören uygulamalar, standartlar ve mevzuat takip edilerek gereken iyileştirmeleri sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinç düzeyinin artması adına başta “temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri” olmak üzere diğer önemli eğitimler verilmesinin yanı sıra belirli zaman aralıklarında bilgilendirmeler de yapılmaktadır.

Mirzaoğlu Holding olarak grup şirketlerimizde acil durumları göz önünde bulundurarak acil durum eylem planlarını yasal şartlara ve sürelere göre yeniliyoruz. Bu eylem planları doğrultusunda oluşturulan acil durum müdahale ekiplerine mevzuatça uygun görülen kurum/kişiler tarafından gereken eğitimler verilerek yılda en az bir defa tatbikat düzenlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda grup şirketlerimizde görev yapan iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından bu konuda dünyada kabul gören uygulamalar, standartlar ve mevzuat takip edilerek gereken iyileştirmeleri sağlıyoruz.

Grup şirketlerimizin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri hakkında düzenli olarak yönetim organlarına bilgi verilmektedir.