Kurumsal Yönetişim

Mirzaoğlu Holding’in başarısının temelinde, iş etiği yaklaşımıyla şekillenmiş; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle sürdürülen kurumsal yönetim anlayışı yatmaktadır. Bu anlayış rehberliğinde yürütülen tüm faaliyetler, sürdürülebilir büyüme ve tüm paydaşlar için katma değer yaratmaya yönelik hedefe hizmet etmektedir.

Holding’in kurumsal yapısı; Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu olarak yer almaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın danışmanlığını üstlendiği İcra Kurulu; holdingin diğer şirketlerinden sorumlu olan Genel Müdürler, İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı’ndan oluşmaktadır.

İcra Kurulu Başkanı aynı zamanda Mirzaoğlu Holding’in CEO’sudur. CEO, Yönetim Kurulu’na karşı Holding Şirketlerinin tüm faaliyetlerinden sorumlu olup çalışmalar hakkında raporlama yapmaktadır.

Mirzaoğlu Holding ve Şirketler Topluluğuna Ait Hassasiyetler;
  • İş dünyasına yönelik, uyulması gereken küresel ortamda ilan edilmiş insan haklarını destekler ve saygı duyar.
  • İş dünyasındaki kadın erkek fırsat eşitliğini destekler.
  • İş güvenliği ile ilgili uyulması gereken kuralları uygular.
  • Çevre sorunlarına karşı yaklaşımları destekler.
  • Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını destekler.
  • Hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya sahiptir.

Mirzaoğlu Holding; iş etiği değerlerine kurumsal ilkeleri, değerleri ile bağlı, hesap verebilir, şeffaf ve adil yönetim anlayışına sahip, yasa ve düzenlemelere tam uyumun hedeflendiği, evrensel insan hakları ilkelerini destekleyen, sosyal sorumluluğu temel bir anlayış olarak gören bir iş yapış biçimini benimsemektedir. Başta çalışanları ve iş ortakları olmak üzere, tüm paydaşları ile etkin diyalog kurarak beklentileri ile haklarını gözetmek ve kurumsal faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemek Holding’in insani gelişimi destekleyen yaklaşımının temelidir.

Kurumsal değerler ile yapılandırılan İş Etiği İlkeleri, grubun bulunduğu alanlarda gerek kişisel davranış, gerekse iş etiğini oluşturan kurallara ilişkin sürdürdüğü tutum ve uygulamalardır. Bu kurallar, tüm paydaşların izlemesi gereken sorumluluk sahibi davranışlara ilişkin standartları belirler. Nasıl ele alınacağı konusunda rehberlik sağlar.